Vilka faktorer påverkar bostadsmarknaden?

Här går vi igenom vilka faktorer som påverkar bostadsmarknaden och får priserna att gå upp eller ned.

Bostadsmarknaden i Sverige har de senaste åren varit ett lika givet samtalsämne som vädret. Åtminstone i de städer där marknaden har varit som mest påtaglig och där priserna på bostäder varit som allra högst.

I exempelvis Stockholm så har detta varit så pass påtagligt att det finns flertalet exempel på där folk, så att säga, har bott sig till miljoner. Man har köpt en bostad vid en viss tidpunkt och man har sedan sålt denna med en stor vinst; en procedur som sedan upprepats och där man för varje gång gjort sig en rejäl hacka och klättrat vidare i bostadshierakin.

nybyggt bostadsområde i stockholm

I Stockholm är bostadspriser det vanligaste samtalsämnet - ingen kan tänka sig att det kan komma sämre tider runt hörnet. För en yngre generation så är ett sådant scenario otänkbart; det närmsta man kan tänka sig är att priserna sjunker en smula och att det då handlar om en relativt kort period. Ett dåligt bostadsköp går alltid att reparera och marknaden kommer, förr eller senare, alltid att återhämta sig. Eller? Det är just det som är det svåra att bena ut. Bostadsmarknaden är svår att spekulera i och detta som en följd av att den påverkas av så många olika faktorer.

Dessa faktorer påverkar bostadsmarknaden

Yngre personer kan ha svårt att relatera till olika perioder då vi befunnit oss i mer prekära lägen. Under senare år så har den svenska ekonomin varit stark och klarat sig bra oavsett världsläget. Det har skapat en falsk trygghet vad gäller bostadsmarknaden. Priserna har haft en ständigt uppåtgående kurva och det har skapar en känsla av odödlighet; man kan låna pengar utan problem och man kan köpa egentligen vilken bostad som man vill ha - inom rimlighetens gränser och inom lånelöfte man fått från banken. Men, det man måste göra är att minnas och backa bandet ett tjugotal år. Runt 1992 så var det inte fullt lika muntra miner i Sverige. Vilket också leder oss till den största faktorn som påverkar vår bostadsmarknad: räntan.

  • Räntan. Det som påverkar vår bostadsmarknad allra mest är räntan. Idag så är räntan låg, vilket gör att det är billigt att låna pengar - och det gör det också möjligt att köpa dyra bostäder. Men, och här återvänder vi till 1992, vad händer om räntan går upp? Vi kan inte - definitivt inte - räkna med att ränteläget ska ligga kvar på en så låg nivå som det handlar om idag. 1992 så fick man som privatperson vara väldigt nöjd om en bank erbjöd ett lån med en ränta på 15 %. Idag ligger motsvarande ränta på mellan 1.5-2.0% och det är bara att räkna på hur mycket ditt nuvarande lån skulle kosta om vi gick upp till det ränteläge som fanns i början av 90-talet. Det skulle innebära att många skulle tvingas sälja sina bostäder och detta då man köpt med för lite marginal och tagit för lite höjd. Vi kan direkt säga att det inte handlar om en vacker syn och det måste, till varje pris, undvikas.

Att räntan är den enskilt största faktoren som påverkar bostadsmarknaden råder det inga tvivel om. Men, den är inte ensam. Det mesta hör ihop och vi tänkte därför räkna upp några andra faktorer som påverkar och som, tillsammans med räntan, kan påverka hur en bostadsmarknad i Sverige beter sig.

  • Tillgång till arbete. Krisen 1992 hörde ihop med att Sverige drabbades av en extrem lågkonjunktur där framförallt bygg- och industrisektorn drabbades. Få ville bygga och fabriker blev tvingade att bomma igen. Det skapade en enorm arbetslöshet. Så länge folk har ett jobb att gå till så kan lejonparten klara av att betala sina bolån även om räntan når extrema nivåer. Höjs räntan samtidigt som arbetslösheten stiger så skapas det en situation där folk tvingas lämna sina hem och där man ser att priserna för bostäder sjunker kraftigt.
  • Bostadsbristen. En av de faktorer som gjort att priserna i våra större städer ökat så radikalt - med Stockholm som det mest tongivande exemplet - är att det byggs för lite i förhållande till hur många som vill flytta in. Det finns, helt enkelt, en bostadsbrist och det är denna som gjort att priserna pressats upp till nästan absurda nivåer. Samtidigt så ska man veta att denna faktor inte är jämnt fördelad över hela landet. Tvärtom: i vissa delar av Sverige så är priserna, tvärtemot mot Stockholm, på kraftig nedgång och detta av den enkla anledningen att ingen vill bo där. Det här skapar också en slags ekonomisk obalans där man, som vi inledde texten med, kan bli miljonär endast genom att bo i en bostad som är attraktiv för andra; oavsett storlek och skick.