Anlita någon som tar hand om det praktiska

När man är ägare av hus, oavsett dess storlek, så kan det vara skönt att ha någon som tar hand om allt det praktiska. Trädgården, snöröjningen och städningen av trapphuset till exempel.

Det finns mycket som behöver tas om hand när man har hus eller är fastighetsägare av någonting större, så som bostadsrätter till exempel. Det finns alltid något att göra när man har hus, men om man har ett bostadshus med flera husockupanter så krävs det lite extra. Det ska skottas snö på vintern och klippas gräs under sommaren. Trapphusen ska hållas rena och däremellan ska också allt det tekniska tas om hand. Tvättmaskinen kanske går sönder och då måste det finnas någonstans eller någon att ringa till som kan åtgärda problemet.

Ta hjälp med er fastighetsskötsel

Genom att anlita en fastighetsskötare som tar hand om allt underhåll av fastigheten så kan huset och gården hållas i schack. Trädgården är alltid fin och snön hålls undan av någon som kommer varje dag under vintern och plogar. Någon som har hand om fastighetsskötseln finns tillgänglig under kontorstid varje dag och kan ta emot samtal om olika typer av felanmälningar och så vidare. De boende får ett nummer dit de kan höra av sig ifall något skulle vara trasigt eller fel med huset eller gården. I större bostadsrättsföreningar brukar det ibland finnas flera fastighetsskötare som tar hand om allt det praktiska, vilket kan vara bra eftersom det brukar vara fullt upp med saker att göra. Läs mer om fastighetsskötsel på denna webbsida: https://www.fastighetsskötselstockholm.se 

26 Nov 2020