Brandisolering kan rädda ditt hus

Eld kräver syre för att kunna spridas. Kan du stoppa eldsvådan genom att ha effektiva material för brandisolering, räddar du både huset och alla som bor där.

Ett sådant material är stenull, som i princip är obrännbart. Det kan man linda runt rören i en kulvert eller källare, och då hindrar man eldens framfart. Man kan också använda speciell brandskyddsfärg som gör att elden inte sprids vidare.

Mellan rummen där kablar går har man brandgenomföringar, och även dessa ska tätas på ett professionellt och säkert sätt. Varje rum i ett hus blir brandklassat enligt speciella regler, och brandtätning och brandisolering ska följa vissa normer. Anlita därför ett företag som är experter på brandisolering och brandskydd.

Det räddar liv att ha brandisolering

Det är inte bara fastigheten som skadas av elden, utan även de som bor där utsätts för livsfara om det börjar brinna. Alla åtgärder man vidtar i ett hus för att stoppa eld gör det säkrare att bo där. Ett effektivt brandlarm som kontrolleras med jämna mellanrum är viktigt, men också extra utrustning som brandfiltar och brandsläckare.

Målar man med brandskyddsfärg, installerar brandgenomföringar på rätt sätt och tätar dem professionellt, har man ett gott skydd mot oförutsedda händelser. Det är inte bara glömda stearinljus eller spisplattor som kan ställa till en olycka. Det kan lika gärna vara ett elfel på någon apparat eller kabel, och det kan vara åsknedslag som orsakar skador. Det går inte att föutse allt som kan hända, men du kan förebygga skador och stoppa elden. Läs på om fördelarna med brandisolering här: brandisolering.nu

26 Jul 2022