Brandtätning för tryggt boende

Det är nödvändigt att anlita ett brandtätningsföretag för att boendet ska bli tryggt och uppfylla alla regler och normer när det gäller brandskyddet i huset.

Det finns tydliga regler för vad som gäller när ett hus ska brandklassas och hur man ska gå tillväga för att inte eld ska kunna spridas i fastigheten. När man drar kablar eller rör mellan olika rum måste dessa brandgenomföringar också tätas enligt alla konstens regler.

Brandtätning är livsviktigt. Annars skulle elden snabbt kunna sprida sig från ett rum till ett annat genom hål i väggen. Det är alltså helt nödvändigt att brandgenomföringarna är tätade på rätt sätt, och det är ett brandtätningsföretag den bästa experten på. Man bör inte som husägare laborera med detta själv.

Brandtätning ska göras professionellt

Det material man använder för brandtätning är någon typ av fogmassa. Men eld skulle också kunna spridas på andra ställen i huset än mellan de olika rummen. För att stoppa brand är det också mycket effektivt att linda stenull runt rören i källaren eller att installera branddörrar.

Brandfiltar stoppar eld och det finns också speciell färg man kan måla med. När det gäller eldsvådor får man förstås inte glömma att nämna brandsläckare och brandlarm.

Det ska finnas, och det ska fungera. Använder man allt detta sparar man många värdefulla minuter så att brandkåren hinner fram innan det har skett alltför stor skada. Alla åtgärder syftar till att göra boendet så tryggt som möjligt och att gardera sig så att materiella skador minimeras, om olyckan skulle vara framme.

11 Aug 2022