Budskap och information med digitala informationsskärmar

Idag ser man digitala informationsskärmar överallt och man tänker inte alltid specifikt på deras funktion. De är både hjälpmedel och reklamplatser på en gång.

Idag och i detta nu förväntar sig allmänhet och kunder att kunna hjälpa sig själva. Man förlitar sig i mindre utsträckning på att få information och rådgivning från en person. Man behöver inte vänta på sin tur och man kan göra ett antal sökningar utan att behöva hjälp från personal. Underhållning, reklam och information är de vanligaste användningsområdena.

Mängden och variationen av denna information är större än man kanske kan tro eller tänker på. Tavlan i köpcentret visar var kundens butik befinner sig, eller restaurangen. Inom sjukvården kan klienter själva anmäla ankomst och hitta till rätt mottagning. Systemet är enkelt och pålitligt. Det slutar heller inte där.

Digitala informationsskärmar fungerar också internt inom företag

Inom medelstora eller stora företag kan det vara praktiskt eller till och med nödvändigt att använda digitala informationsskärmar för personalen. I många branscher kan det vara nödvändigt att snabbt få ut samma information till alla anställda och då fungerar mailutskick inte speciellt bra. En eller flera skärmar gör däremot att alla nås av samma info samtidigt.

I en butik gör en skärm med information att kunder snabbt kan se specifika erbjudanden på olika varor. Man kan också välja att informera om exempelvis öppettider eller annat av allmänintresse. Har man inte redan valt att installera skärmar kan det vara smart att kontakta en kompetent firma i saken.

Du kan ta reda på mer om digitala informationsskrämar om du klickar här: https://albergoinfo.se/ 

5 Apr 2023