Det blir lätt med dörrautomatik

För att göra det enklare att ta sig in och ut ur byggnader är det bra att installera ett system med dörrautomatik. Då slipper man trängsel vid dörrar och alla kan öppna utan att behöva be om hjälp.

Många har nog varit med om att trycka på en dörr som sedan ska visa sig gå inåt och man måste backa och dra den till sig istället. Det är då det kan uppstå förvirring och köer vid en dörr. Det kan vara entrédörren till en skola där det stötvis kommer många elever som har bråttom, eller en dörr till en vårdcentral.

Köer och förvirring vid dörrar skapar stress och många kan känna obehag av att bli stående. Det är därför både praktiskt och hänsynsfullt om man istället installerar entréer med dörrautomatik. Dörrarna öppnas och hålls öppna så länge det finns någon som behöver komma igenom. Sedan stängs de.

Att installera dörrautomatik är en energibesparande åtgärd

Dörrar som blir stående öppna eftersom den som gick igenom sist glömde stänga är energitjuvar som lätt kan byggas bort. Istället för att släppa ut värmen på vintern och kylan en varm sommardag så stängs dörren automatiskt när ingen använder den.

Dörrautomatik kan installeras på olika typer av dörrar, det spelar ingen roll om de öppnas utåt, inåt eller bara glider isär. Den enhet som signalerar till dörren att öppna sig kan också utformas på olika sätt. Det finns de dörrar som öppnas genom att man nuddar vid dem och de som öppnas genom att man trycker på en enhet.

7 Jan 2022