En fungerande fastighetsförvaltning

Alla som någon gång ägt en fastighet vet hur viktigt det är med rätt förvaltare. När skötseln inte fungerar blir absolut ingen glad och livet blir besvärligt. En anpassad tjänst hjälper.

Det spelar inte någon större roll om man har en fastighet eller dussintals. Problemen är desamma, bara storleksordningen varierar. En fastighet måste skötas och vem ska hinna göra det? Vem har kompetensen? Och vem säger bara sig ha kompetens och tid men misslyckas med uppgiften?

Som fastighetsägare har du ett stort ansvar. Du behöver se till att tillvaron fungerar för dina hyresgäster. Det kan handla om boende- eller kontorsverksamhet eller andra typer av verksamhet. Allt det grundläggande behöver fungera oavsett. Ansvaret slutar inte heller utanför husets väggar. Det finns troligen trottoar eller gata/väg i anslutning till fastigheten och den skall också tas om hand efter fastställda regler. Vintertid handlar det även om skötsel av istappar och snö på taken.

Vad ingår normalt i fastighetsförvaltning?

Den frågan är stor! Egentligen finns inget normalt eftersom alla har olika behov. Det finns små bostadsrättsföreningar som mest är intresserade av trappstädning och snöröjning. Sedan finns det de som är intresserade av betydligt mer hjälp. Och det finns naturligtvis massor av jobb att utföra när det gäller fastigheter!

Om vi börjar med rena basbehov måste rör och elektricitet fungera. Hus behöver hållas varma och ventilerade, toaletter och avlopp fungera. Smärre reparationer och enkla men viktiga saker som byte av namnskyltar på lägenhetsdörrar måste även de utföras. Sedan har vi trappstädning och rengöring av fönster i gemensamma utrymmen. Det går inte lång tid utan att det blir smutsigt i utrymmen där många personer rör sig varje dag. Den yttre skötseln kan handla om snöröjning, gräsklippning, vård av växter och snöröjning på tak vid behov.

Den välskötta fastigheten

Varför är det så viktigt med fastighetsförvaltning? Hus finns ju kvar även om de inte pedantsköts? Jo. Skötsel av fastigheter kan sägas ha två huvudfunktioner. Genom att ta hand om en fastighet ser man till att huset bevaras bättre. En välskött fastighet som tas om hand på rätt sätt håller längre och kräver färre stora reparationer. Rent ekonomiskt tjänar man alltså på att ta väl hand om de hus man äger.

Del två handlar om ryktet. En välskött fastighet är attraktiv för hyresgäster och gör att en god beläggning och en sund prisnivå kan hållas. Fastighetsförvaltning är lönsamt och ger god ekonomi samtidigt som den skapar trevlig miljö för de boende. Läs mer om fastighetsförvaltning på denna sida: https://www.fastighetsförvaltninggöteborg.se

19 Aug 2020