En nödvändig omställning och dess konsekvenser

Uppdaterad: 24 mars 2021

Medan bilen är en nödvändig och fantastiskt praktisk del av vår vardag för den också med sig en del problem. Vi behöver se till att minska utsläppen den avger och finna bättre drivmedel.

Bilen är ofta vår käraste ägodel och det är inte utan anledning. En bil tar dig vart du vill, när du vill. Med hjälp av bilen kan man vara flexibel och resa utan att samåka med en mängd andra människor. I bilen kan du packa dig själv och dina käraste, inklusive dina husdjur. Den sväljer bagage, allt ifrån semesterväskor och tält till veckoshoppingen. Vi vill inte vara utan bilen.

För många är bilen en förutsättning för att vardagslivet ska fungera. Bor man utanför städer fungerar kollektivtrafiken bara sådär, om ens alls. Fritidsaktiviteter och vanlig enkel matshopping kräver tillgång till en bil. Vad vi behöver göra är att ställa om till andra energikällor, och där är elbilen ett vettigt och bra koncept.

Servicen för laddstolpar byggs ut

Idag ser världen helt annorlunda ut än för bara tjugo år sedan. Fler och fler skaffar elbil. En förutsättning för att det ska fungera är förstås att laddmöjligheter finns. Därför, i detta nu, ökar antalet ställen där du kan ladda din elbil. Bor du i egen villa kan du låta installera en laddstolpe i ditt garage eller på din uppfart. Det är nämligen inte optimalt att ladda en elbil utan laddbox. Din el är inte anpassad för detta och det finns en risk för överhettning och brand.

För en person som bor i en bostadsrättsförening kan detta bli problematiskt på flera sätt. Elbilen kan laddas genom den vanliga motorvärmaren som finns på många parkeringar. Dock medför även det en risk för överhettning. Ett annat problem är att man använder föreningens gemensamma el för egen del på ett oproportionerligt sätt. Men nöden har ingen lag.

Lösningen för din bostadsrättsförening

Tekniken finns klar och det finns många elbilsägare som väntar på att den ska realiseras där de bor. Med laddstolpe till er bostadsrättsförening löser man flera problem samtidigt. En laddstolpe ger en rättvis elräkning då ingen annan än elbilsägaren får betala förbrukningen. För sagda ägare gör det också livet betydligt enklare. Fler kan tänka sig att skaffa elbil om möjligheten finns att ladda den över natten på hemmaplan. Detta gagnar våra klimatmål och framför allt våra barns framtid. Sist men inte minst gör laddstolpen att föreningen blir bra mycket mer attraktiv för både nuvarande och framtida medlemmar.

17 Nov 2020