En personlig konkurs är inget att leka med

Håller du på att gå i personlig konkurs kanske du kan få hjälp av banken att sanera lite. Få hjälp att sortera bland räkningar, lån och skulder som ska betalas med pengar du förmodligen inte har.

Att ens tänka tanken på en personlig konkurs låter säkert som ett riktigt elände för dig. Då är du inte ensam. Det är många som tillsammans med dig fasar inför blotta tanken. Men hur är det egentligen att vara försatt i personlig konkurs? Och vad var det som hände innan? Är den ena personliga konkursen den andra lik eller är de alla olika? Det finns tusentals frågor och troligtvis lika många svar. Kanske kan följande text få dig att reda ut några av dina frågetecken gällande personlig konkurs.

Vad händer om du hamnar i personlig konkurs?

Först och främst sker en utmätning av dina tillgångar. Alla de tillgångar du har tas sedan omhand av en konkursförvaltare, och fördelas lika mellan de som har ekonomiska krav att fordra av dig. Om du har en lön kommer du att få behålla existensminimum. Det ligger på strax under 5000 kronor för den som är ensamstående. Har du barn blir beloppet annorlunda och sammanbor du med någon blir det också andra siffror. Allt som finns utöver det går till att betala dina skulder. Du blir satt på existensminimum under loppet av fem år. Därefter får du tillbaka möjligheten att själv disponera hela din lön. Då räknar man med att allt ska vara klart och ur världen. Läs mer om konkurs på denna sajt: https://www.konkursen.nu/

9 Mar 2022