Ett gemensamt ägande innebär ansvar

Som ägare ansvarar man för att fastigheten ska vara i gott skick och inte medföra risker för boende eller de som vistas i närheten. Det gäller även i de fall man är ägare till en bostadsrätt.

Om man äger en bostadsrätt så innebär det att man har köpt sig en rätt till en fastighet, eller en del av den. I grunden ligger en bostadsrättsförening som fattar beslut i allas intresse. Som ägare köper man sin bostadsrätt men betalar även en summa varje månad till föreningen. Den summan ska gå till allt som är gemensamt, gällande själva byggnaden och grönytor. Föreningen ansvarar för att allt är i gott skick och det innebär även att man behöver upprätta underhållsplaner för BRF.

Allt som delas

Bostadsrätter finns i olika former. Det kan vara lägenheter, radhus eller fristående hus. Därför kan också underhållsplaner och ägaransvar se lite olika ut. Men generellt sett så står bostadsrättsföreningen för allt som är gemensamt, och man har även rätt att reglera vad som är fritt att ändra för bostadsrättsägaren. I en lägenhet kan det handla om sådant som att slå ner väggar, glasa in en balkong eller på annat sätt göra ändringar i fastighetens uppbyggnad och utseende.

En underhållsplan kan också se olika ut. Men i grunden handlar det om att sköta om grönytor och att se till att fastigheten bibehåller sitt skick, sin funktion och sitt värde. Med hjälp av en underhållsplan kan man slippa dyra överraskningar och även som bostadsrättsinnehavare veta när vissa åtgärder ska utföras framöver.

14 Feb 2021