Ett självklart hjälpmedel

Du går in i en byggnad och utan att tänka trycker du på en knapp bredvid ett par ståldörrar. En minut senare är du upp på tionde våningen utan att du behövt anstränga dig. Hur gick det till?

Idag kan ingen av oss ens föreställa oss en hisslös värld, men ändå är den moderna hissen en relativt ny uppfinning. Naturligtvis har människor och gods transporterats lodrätt upp och ner med hjälp av korgar och rep i alla tider men det som vi idag förknippar med begreppet hiss tillkom inte förrän på 1800-talet. En hiss är för oss moderna människor en stängd bur som med hjälp av stållinor och en motor eller liknande kan föra oss ett bestämt antal våningar upp eller ner. Att installera en hiss i en äldre byggnad där det inte tidigare funnits någon är inget litet jobb. Det krävs en hel del kunnande och erfarenhet.

Varför började man konstruera hissar i mitten av 1800-talet?

Anledningen är enkel, och självklar om man tänker efter. Ungefär vid den tiden började det uppstå ett större behov av hissar. Varför? Jo, för att vi människor började bygga högre hus. Med byggnadskonstens framskridande i höjdled ökade behovet av ett bekvämt sätt att ta sig upp alla de våningar vi nu lärt oss att konstruera. Det är både opraktiskt att transportera gods och varor upp för ändlösa trappor, och överdrivet arbetsamt för människor att gå uppför samma trappor. Alla har heller inte de färdigheterna utan fysiska problem. Är det hus med lägenheter det handlar om ska stora och tunga möbler transporteras upp när människor flyttar in eller ut och det är kanske inte ens praktiskt möjligt att göra detta utan hissar.

Nutidens hissar ser annorlunda ut och fungerar annorlunda också

När hissar först introducerades var de osäkra och farliga. Då som nu drevs hissar av vajrar. Nu finns säkerhetsbroms men till att börja med saknades sådana och gick en vajer av fanns inget som hejdade fallet. Med moderna hissar och modern teknik är hissar säkra och praktiska, precis som tanken var från början. Idag finns företag som helt specialiserar sig på hissar, både nyinstallationer, underhåll och reparationer. Ofta går det att restaurera även äldre hissar så att man undviker de olägenheter det innebär att skaffa ett helt nytt hissystem. Ibland kan det inte undvikas och då finns idag en mångfald olika märken och modeller att välja emellan. Hiss är nu som då praktiskt och sedan länge även säkert.

14 Feb 2020