Fasadrenovering i Göteborg – förbättra utseendet

Ett fastighetsbolag med flera hyreshus måste ha ett bra ansikte utåt. En specialist på fasadrenovering i Göteborg fixar slitna exteriörer på Västkusten.

Äldre putsade hus på Västkusten utsätts för ett ganska tufft klimat. Regn och rusk är vanligt förekommande, men ibland kommer en köldknäpp. Spruckna fasader blir ännu mer spruckna vid frostsprängning. Och sannolikt är inte fastigheter med slitna fasader särskilt väl isolerade. För hus som visar upp sådana yttre tecken finns en stor förbättringspotential.

Du äger sedan en tid ett bestånd av äldre hyresfastigheter i utkanten av Göteborg. Läget har kanske inte tillhört de mest attraktiva bostadsområdena, men successivt förbättras områdets status och blir mer och mer inne. Dina hus utsattes för prövningar under fastighetskrisen i början av 1990-talet. Husen bytte ständigt ägare och underhållet blev eftersatt. Nu får du ta smällen.

Fasadrenovering i Göteborg – översyn och åtgärder

Du beslutar dig för att renovera fasaden i Göteborg för både ditt fastighetsbolag och dina fastigheter. Av det skälet kontaktar du ett företag som är känt för att göra fackmässiga renoveringsarbeten. Tillsammans gör ni en total översyn. Det är mycket som behöver åtgärdas. Och dessutom funderar du på att sänka husens energiförbrukning genom att tilläggsisolera.

Det räcker inte med att reparera sprickor i fasaderna. Dina fastigheter har tyvärr målats med felaktiga plastfärger vid någon tidpunkt. Underlaget har inte kunnat andas, vilket gjort att färg och puts flagnat av. Flera av fastigheternas fönster har gjort sitt. De måste bytas, men i något fall räcker det med omdrevning och målning. Du lägger ut jobbet som en totalentreprenad.

24 Nov 2022