Frisk luft till alla

Frisk luft vill vi kunnas andas in både den tid vi spenderar utomhus såväl som inomhus. För att luften inne ska vara så ren som möjligt bör det finnas en fungerande ventilation i huset.

När vi är utomhus får vi i oss en massa frisk luft. Den kanske inte alltid är så ren som man önskar med tanke på alla avgaser och annat som förorenar luften, men det är luft som vi behöver för att må bra. Luften vi andas under den tid vi är inomhus är däremot också viktig. Därför är det bra att man håller koll på sin ventilation i huset och har koll på när den behöver rengöras och få en kontroll. OVK-besiktning är alltså en kontroll och besiktning av ventilationen i fastigheten och en sådan bör göras i alla fall var tredje år. Även första gången systemet tas i bruk ska en sådan besiktning göras.

OVK-besiktning är fastighetsägarens ansvar

En OVK-besiktning, eller en obligatorisk ventilationskontroll som det heter, genomförs av en besiktningsman som kommer för att kontrollera ventilationssystemet. Detta görs för att se till så att allting fungerar som det ska, och för att se så det inte finns skador eller smuts i systemet. Efter en genomförd besiktning kommer fastighetsägaren få ett protokoll som påvisar de eventuella fel som finns och vad man kan göra åt dessa. De fel som står i protokollet har man sedan ett halvår på sig att åtgärda. Ägaren till huset är alltid den som har till uppgift att se till att en besiktning görs regelbundet.

24 Dec 2020