Hur väljer man förvaltare?

Vid olika tillfällen i livet kan man behöva någon som tar hand om olika saker åt en. Det kan vara ekonomiska eller personliga sådana. Läs vidare nedan för att få veta mer om vad en förvaltare är.

För att först och främst klargöra vad en förvaltare är, så är det en person som är lämplig och utvald av privatperson att hantera diverse olika saker, såsom ekonomi eller rättsliga handlingar. En sådan person ges fullmakt och kan utföra ärenden åt personen i fråga, utan att varje gång behöva fråga om lov. Som förvaltare så är man helt enkelt ställföreträdande för den person som kanske saknar förmåga att företräda sig själv vid olika typer av situationer. Den som har en förvaltare för sig själv, sitt bolag eller för sina fastigheter kallas för huvudman. En förvaltare får i uppdrag av huvudmannen att utföra olika saker när denne inte klarar av eller har möjlighet att göra det själv.

Vad kan en förvaltare göra?

Det är inte någon slav det är frågan om när det gäller förvaltare. Huvudmannen till förvaltaren får inte be om hjälp med saker så som att handla, städa eller tvätta. Förvaltarens huvudsakliga uppgift är att samordna insatser och se till att saker blir gjorda. Det kan vara att företräda den huvudman det gäller i rättsliga processer eller att förvaltaren ser till att räkningar blir betalda i tid och så vidare. Det utgår ett arvode till den som är förvaltare efter varje slutförd uppgift, men det är viktigt att komma ihåg att en förvaltare inte är någon springpojke. Exakt vad för uppgifter förvaltaren har kan variera väldigt mycket från person till person och från månad till månad. Det beror helt enkelt på vad det är huvudmannen behöver hjälp med.

En lämplig och kompetent förvaltare

Men hur väljer man då vem som ska få företräda en och vara ansvarig för ens ekonomi till exempel? Det behöver inte alltid handla om en person som inte klarar av att ta hand om ekonomin själv, det kan också handla om större bolag eller fastigheter till exempel, som behöver hjälp av en ekonomisk förvaltare. En ekonomisk förvaltare av en bostadsrättsförening till exempel, har hand om och koll på föreningens ekonomi och ska se till att allting sköts på rätt sätt. Den som man väljer ut för att ta ha hand om det ekonomiska bör vara lämplig för uppgiften och ha rätt kompetens för det arbete som ska göras.

29 Apr 2020