Hyra mark - vad ska man tänka på?

Det kan finnas flera olika anledningar till varför man vill hyra mark. Det vanliga handlar om ett arrende där man exempelvis hyr en bit mark och på denna ägnar sig åt olika typer av jordbruk.

Under senare år har det emellertid även blivit vanligare att man som företag väljer att hyra mark och detta kan exempelvis ske som en följd av att man anlitas för en entreprenad på annan ort, att man har en stor maskinpark och för lite plats inom den egna verksamheten eller att exempelvis en bilhandlare behöver en extern uppställningsplats för bilar som kommer in.

Oavsett vilket så finns det vissa saker att tänka på. Ska du hyra mark för att exempelvis ställa av dina maskiner och olika fordon som, helt enkelt, inte får plats på området där ditt företag ligger så måste du tänka på följande:

  • Välj en trygg partner. Att hyra mark att använda som en ren uppställningsplats för maskiner kräver att ytan där dessa ska stå är asfalterad och lättillgänglig. Du ska när som helst kunna hämta upp- och köra iväg med de maskiner du behöver. Att det exempelvis finns en möjlighet att tanka dessa fordon inne på området är ett stort plus och någit att aktivt söka efter.
  • Underhåll. Samma sak gäller för denna punkt. Vem ser till att området är snyggt och att exempelvis snö röjs undan i samband med vintern? Det är långt ifrån optimalt att hyra mark och sedan upptäcka att man inte kommer in på området då det snöar. Man kan även lägga ett fokus på att hitta mark att hyra som ligger i närheten av den egna verksamheten. Detta av naturliga skäl: du vill snabbt och enkelt kunna hämta de fordon och maskiner du behöver.
  • Säkerhet. Fördelen med att ha alla maskiner och fordon på egen mark är att man själv också får en bättre överblick vad gäller säkerheten. Hur ser det ut på den mark du ska hyra? Ett absolut krav är att det finns larm och kameraövervakning - men även exempelvis väktare bör du aktivt söka efter. Dina maskiner är värdefulla och de är också, tyvärr, tacksamma byten att stjäla. Säkerheten är extremt viktig. 

Läs mer om hur det skulle gå till att hyra mark av detta företag: hyramark.se

23 Oct 2022