Konkursansökan kan vara svår att göra

Hamnar man i situationen att ekonomin i ett företag inte går ihop och man inte kan betala sina skulder så är konkursansökan en utväg, kanske man drar sig för att göra det och då söker man hjälp.

Det är alltid en mycket svår och pressad situation om man har skulder som inte går att betala. Har man letat efter lösningar men inte kunnat hitta några så är det dags att söka hjälp. Det finns jurister som specialiserar sig på affärsjuridik. De kan allt man behöver veta om situationen och är till stor hjälp vid konkursansökan.

Men ibland är det inte man själv som behöver gå i konkurs. Man kan ha problem med någon som inte betalar sina skulder och det verkar inte som att man någonsin kommer att få sina pengar. Då kan man göra en konkursansökan för det företaget eller den personen. Chanserna att man själv ska få sina pengar kan öka då.

Vid en konkurs säljs alla tillgångar för att få loss pengar och då kan man kanske ha större chans att få dem om man är ute i god tid.

Man behöver stöd och hjälp vid konkursansökan

Har man kontaktat en affärsjurist som arbetar med hjälp vid konkursansökan så får man mycket stöd under hela processen. Det är många papper som ska fyllas i och många regler man behöver känna till.

Första kontakten där man får råd om hur man ska göra är dessutom kostnadsfri. Det är bra att ta den kontakten i ett så tidigt skede som möjligt.

21 Dec 2021