Med ett solcellspaket för sommarstuga klarar man själv elförsörjningen

Drabbas ni ofta av elavbrott i sommarstugan? Med ett solcellspaket avsett för sommarstuga går det att bli helt självförsörjande på el. Så här funkar det.

Med ett solcellspaket avsett för sommarstuga är det möjligt att bli helt självförsörjande på el, i alla fall så länge man bara nyttjar den under det ljusa sommarhalvåret. Men även under vintrarna producerar solceller el – bara det är ljust. Det innebär att man faktiskt helt kan kapa ledningen till elbolaget om man vill.

Eller att man kan bygga sin sommarstuga utan tanke på var kraftnätet går, bara solcellspaketet nås av solens strålar. Att själv producera den el man behöver är en mäktig känsla. Man behöver inte hålla koll på elpriset eller oroa sig för att elräkningen ska bli för hög. Dessutom gör man gott för miljön och bidrar till den gröna omställningen.

Hur mycket kostar ett solcellspaket för sommarstuga?

Undrar ni hur mycket ett solcellspaket för er sommarstuga kostar och hur snabbt ni kommer ha igen pengarna? För att ta reda på detta måste ni ta in offerter från några olika företag som är specialiserade på just solcellspaket för fritidshus. Enklast gör ni detta via de olika företagens hemsidor.

Där kan ni också beräkna hur mycket pengar ni kan spara på solceller och hur snabbt ni kommer ha igen pengarna. Ju mindre behov ni har av el desto snabbare har kommer ni ha igen er investering. Ni ska inte heller glömma att sommarstugans värde också ökar av att ni installerar solceller och blir självförsörjande på el.

27 Jul 2022