Passersystem i Stockholm – för trygghetens skull

Utan en grundläggande trygghet blir det svårt att stilla andra behov. Med ett passersystem i Stockholm säkrar du tillträdet för rätt personer i byggnaden och håller obehöriga borta.

Trygghet är en av de mest fundamentala känslorna som vi människor behöver känna. Enligt Abraham Maslows behovstrappa är det inte de allra mest grundläggande behovet, sådant som mat, luft och vatten kommer före i ordningen. Men därefter kommer trygghet. Känner du dig inte trygg så blir det omöjligt att därefter börja fylla andra och högre behov i ordningen, som gemenskap, uppskattning och självförverkligande. För trygghetens skull är det därför helt centralt att du vet om att ingen obehörig ska ha möjlighet att ta sig in genom den dörr som utgör ingången till din bostad eller företaget du jobbar på. För att uppnå den tryggheten i Stockholm kan du behöva installera ett passersystem.

Passersystem stillar i längden fler behov

Med ett passersystem ser du till att det bara är de som verkligen har legitima ärenden att uträtta som har möjlighet att ta sig in genom porten. Rättigheterna att passera dörren kan ta sig uttryck genom till exempel taggar, nycklar eller en speciell kod. Poängen är att inte vem som helst bara ska komma och gå som den vill. Det handlar om att uppnå en förutsägbarhet i vem det är som har tillträde så att de som befinner sig inne i byggnaden inte behöver stöta på någon den inte förväntar sig. Allt för tryggheten, och därefter resten av dina behov.

25 Feb 2022