Radonundersökning i Stockholm – för din hälsa

Har du en fastighet i Stockholm i blåbetong eller misstänker halter av radon i luften? Då kan det vara en god idé att utföra en radonundersökning för din hälsa.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Det är ett mycket hälsofarligt ämne vid långvarig exponering. Radon följer med luften in i luftrören och kan under lång tid skada lungorna och orsaka lungcancer. Helt enkelt ett ämne man inte vill ha i sin omgivning.

Radon finns idag kvar i många äldre fastigheter i byggmaterialet blåbetong. Vet du med dig att din fastighet i Stockholm eventuellt är byggd med blåbetong, kan det vara en god idé att ansöka om en radonundersökning. Då mäts halten av radon och åtgärder kan sättas in ifall halten uppgår till en hälsofarlig nivå.

Komplett radonundersökning

Radon kan även förekomma i marken och således spridas ut i luften. Det kan också finnas halter av radon i vattnet, som då måste renas och ventileras. Då en radonundersökning i Stockholm utförs, undersöks samtliga områden med risk för hälsofarlig radonhalt. De hjälper dig sedan med relevanta åtgärder så att du kan känna dig trygg i ditt hem.

Radon som är inkapslat i ett fast material är inte hälsofarligt, utan risken är just att det sprids ut i luften. Det behöver alltså inte vara en hälsofara bara för att ditt hus delvis består av blåbetong. Utan vad för sorts blåbetong det är och ventilationen spelar stor roll. Därmed innebär många åtgärder att helt enkelt förbättra ventilationen inomhus så att radonhalten sänks till ofarliga nivåer.

22 Aug 2022