Säkerhetsdörrar i Stockholm för att mota tjuv och brand

Om du vill förhindra att en tjuv bryter sig in i en lägenhet eller att en brand sprider sig i fastigheten, ska du installera säkerhetsdörrar i Stockholm.

Du är fastighetschef i ett bolag som har ett stort bestånd av hyreslägenheter. Vid ett par tillfällen har några incidenter inträffat. Någon av hyresgästerna har torrkokat potatis och brand har uppstått. En annan har laddat sin mobiltelefon under natten och av outgrundliga skäl har eld uppstått.

Att brand uppstår i hyreslägenheter är illa nog, men det har förekommit att tjuvar har försökt bryta sig in. I ett samrådsmöte med hyresgäster har föreslagits att säkerhetsdörrar borde installeras. Du tycker först att förslaget låter onödigt dyrt. Men du inser samtidigt att hyresgästernas trygghet är av största betydelse.

Säkerhetsdörrar i Stockholm ger fördelar

Du kontaktar ett företag som kan förklara alla fördelar med att installera en säkerhetsdörr i Stockholm. Kontaktpersonen börjar med att nämna att dina fastigheter blir mer värda. Lägenheterna blir mer attraktiva och säkra för de boende. Försäkringsbolagen gillar också säkerhetsdörrar eftersom risken för inbrott och ödeläggande brand blir lägre. Dina försäkringspremier blir lägre.

En stor fördel med en säkerhetsdörr är självklart, att jobbet för en inbrottstjuv blir svårare. Om den potentielle tjuven är ett proffs, kommer hon eller han förmodligen inte ens att försöka bryta sig in. Ett inbrottsförsök tar för lång tid och kräver kraftfulla verktyg. Med säkerhetsdörr kommer en lägenhet även att fungera som en brandcell. Det kommer att ta lång tid för brand att sprida sig från lägenhet till trapphus, men också tvärtom.

21 Oct 2022