Välj alltid en oberoende besiktningsman i Stockholm

När bygget inte blivit som du tänkt dig kan du kalla in en oberoende besiktningsman i Stockholm. Är det byggaren som gjort fel eller bedömer du situationen fel?

Hur noga research du än gör innan du bestämmer dig för vilken byggentreprenad du vill anlita, kan det hända att resultatet inte blir det du förväntar dig. Att hamna i konflikt med en byggare är tyvärr ingen ovanlig företeelse. Då gäller det att du kan kalla in en extern part som förhåller sig opartiskt till situationen.

Detta är särskilt viktigt när det kommer till besiktning av bygget eller renoveringen. Nöj dig inte med den besiktningsman byggaren föreslår, utan säkerställ dig om att det är en helt oberoende part. Då kan du vara säker på att du inte får situationen orättvist bedömd till byggarens fördel.

Besiktningsman måste vara oberoende vid försäkringsärende

En oberoende besiktningsman i Stockholm kommer inte heller göra dig några tjänster. Om det visar sig att bygget går igenom besiktningen, så är det så. Oberoende betyder just att besiktningsmannen inte tar ställning till något annat än de faktiska omständigheterna på bygget eller renoveringen. När beskedet väl kommer, så behöver du acceptera vad resultatet visar.

Oavsett vem som kommer bli ansvarig för eventuella åtgärder, du eller byggaren, kommer ett försäkringsbolag sannolikt bli inblandat. Då är det helt nödvändigt att en oberoende besiktningsman har gjort besiktningen. Ditt och byggarens respektive försäkringsbolag kommer inte vilja betala ut någon ersättning, om de misstänker att besiktningen inte varit opartisk.

25 Sep 2022