Vikten av asbestsanering i Stockholm

Om du ska arbeta med eller ta ned gammalt material med asbest i Stockholm, så måste du anlita ett företag som ordnar med asbestsanering. Det är livsviktigt.

De många tekniska framsteg som gjordes under 1900-talet var verkligen remarkabla. Tack vare dem så lever, åtminstone vi i västvärlden, ett liv som är både bättre och längre än det som de flesta människor hade tidigare. Vi har forskare och uppfinnare att tacka för mycket.

Tyvärr har det dock visat sig att inte allt man hittade på var lika bra. Vissa saker har fått förödande konsekvenser för alltför många. Det handlar om sådant som DDT, Neurosedyn och asbest. Uppfinningar, läkemedel och material som man tyckte var fantastiska när de kom, men som senare visat sig ge upphov till mycket skador och lidande.

Asbestsanering kan vara nödvändigt

Asbest, till exempel, började användas på 1920-talet och blev snart mycket uppskattat tack vare att det hade så god isoleringsförmåga och hållfasthet, och dessutom var enkelt att arbeta med. Tyvärr så skadar dock de fibrer som finns i asbest lungor och annan vävnad hos de som inandas damm från materialet.

I Sverige förbjöds användningen produkter med asbest 1982. Det finns dock fortfarande kvar många äldre hus som har väggar eller tak av detta material. Så länge man inte arbetar i det så gör det ingen skada. Men om man ska riva i det så måste man anlita de proffs som arbetar med asbestsanering i Stockholm eller den ort man befinner sig i.

28 Nov 2022