Viktigt att hålla fastigheters tak i gott skick

Som fastighetsägare och BRF så finns det alltid ett värde i att agera preventivt och agera innan en olycka sker. Med detta menas att man genom en god planering och ett regelbundet underhåll av kritiska områden kan komma att spara mycket pengar. En akut skada på exempelvis taket kan kosta extremt mycket pengar att korrigera. Håller man istället taket under uppsikt och låter exempelvis en takläggare - årligen - göra en bedömning så kommer man att ges en möjlighet att planera för ett framtida byte, ta in offerter och börja spara pengar.

Att just taket nämndes som exempel är ingen slump. Detta är nämligen en svag punkt på varje hus och fastighet. Taket är det område som tar emot mest stryk och som slits mest som en följd av väder och vind. Det regnar, det snöar, det blåser och det kommer stark sol - allt detta nöter på materialet och skapar en situation där man förr eller senare måste byta ut taket i fråga. Vilket många fastighetsägare inte tänker på - eller helt ignorerar sett till att ett byte av ett tak innebär en ganska hög kostnad.

Vi skulle säga att det handlar om en ren investering. Att anlita en takläggare i Stockholm för kontroller gör att man lägger sig i framkant och kan komma betydligt billigare undan. Det handlar om att vara smart och att spara pengar på sikt. Visst, det kostar att både anlita en takläggare och att lägga ett nytt tak. Men, ett planerat takbyte blir alltid billigare än ett akut sådant.

Takbyte - se över andra möjligheter

Ett takbyte kan också föra någonting gott med sig. Dels i form av energibesparingar. Det är inte ovanligt att taket är det område som släpper ut mest energi ur en fastighet: all värme åker ut genom taket och kall luft pressar sig in genom de springor som finns. Dels så kan man också i samband med ett takbyte se över andra möjligheter.

Solenergi är idag en lösning som blivit allt mer tilltalande för många villa- och fastighetsägare. Genom att sätta solceller på taket kan man börja producera egen el och därigenom också sänka kostnaderna ganska rejält. För att denna lösning ska fungera och bli lönsam så krävs det att taket är hållbart. Det är ingen mening att sätta solceller på ett gammalt tak som snart måste bytas ut.

Däremot så finns alla möjligheter att sätta samma lösning på ett nytt tak. Detta är värt att kolla upp i samband med att man byter taket. Har dina fastigheter rätt förutsättningar för solenergi? I så fall är rekommendationen att köra vidare i den frågan. Det gör fastigheten mer attraktiv, det kommer att öka värdet och det kommer, framförallt, att spara pengar på sikt. Det handlar om att ta steget in i framtiden!

19 Feb 2022